Organizowane w Poznaniu liczne konferencje są zarówno częścią życia uniwersyteckiego, jak i częścią życia naukowego miasta. Tym bardziej, że w mieście jest bardzo wiele uczelni wyższych. Konferencje przygotowywane są zarówno przez pracowników naukowych jak i studentów. Zorganizowanie konferencji wymaga dobrego planu, podzielonego na kolejne etapy. W pierwszej kolejności należy ustalić temat wystąpień oraz odpowiednie go uzasadnić. Jest to ważne, gdyż od tego zależy czy uda nam się zachęcić do udziału dużą liczbę osób. Po drugie należy rozpowszechnić  wiadomość o konferencji wśród innych polskich uczelni wyższych. Należy pamiętać o podaniu ostatecznego terminu , w którym będzie można przesyłać propozycje konspektów wykładów. Dzięki temu zyskamy czas na wybranie tych, które są najciekawsze oraz zgodne z głównym tematem. Właściwie podzielony okres przygotowawczy na etapy zapewni nam, że ze wszystkim zdążymy, zanim rozpoczną się nasze konferencje. Poznań jest miastem, które słynie z odbywających się tu wielu konferencji. Ponadto bogata baza noclegowa ułatwi, nam zapewnienie odpoczynku po wytężonej pracy dla uczestników konferencji. Pamiętać należy także o zapewnieniu cateringu. To wszystko sprawi, że konferencje dostarczą wielu wrażeń oraz na długo utkwią w pamięci wszystkich uczestników.