W Poznaniu odbędzie się Ogólnopolska Doktorancka Konferencja Naukowa. Będzie ona miała miejsce w Centrum Kultury w dniach 16 – 17 października 2014 roku. Głównym organizatorem jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

meeting-469574__180

Organizatorzy tej konferencji postawili jasny cel: większy nacisk na aspekt społeczno-kulturowy I wojny światowej, jej wpływu na postrzeganie codzienności, kwestii narodowych i europejskich przez mieszkańców skonfliktowanych państw, a także na uchwycenie specyfiki wojny w kontekście ideologicznego podłoża społeczeństw końca XIX wieku. Ogólnopolska Doktorancka Konferencja Naukowa  ma charakter konferencji interdyscyplinarnej, skoncentrowanej na naukach humanistycznych, w szczególności studiach historycznych oraz nad kulturą i sztuką przełomu XIX i XX wieku.