theatre-430552_640Poznań to miasto bardzo rozwinięte kulturowo.  Spotkać tu można liczne galerie sztuki, kina, targi oraz teatry. Ten artykuł poświęcony będzie właśnie teatrom w Poznaniu.  Na terenie miasta przedstawienia odbywają się od czasów średniowiecza.  Na jarmarkach występowały wtedy zazwyczaj wędrowne grupki artystów, natomiast na dworach wyżej postawionych osobistości odbywały się występy zamknięte. Samo słowo teatr ma wiele zróżnicowanych znaczeń nie koniecznie nawiązujących do sztuki i piękna. Zazwyczaj jednak gdy je wypowiadamy myślimy głównie o jakiejś sztuce lub budynku, w którym wystawia się spektakle. Czasami też interpretujemy to jako instytucje, w której pracuje zespół ludzi o zróżnicowanych specjalnościach.

Teatr Polski

Powstał w XIX stuleciu, w czasie zaborów. Otwarto go w 1875 roku. Był swoistą redutą polskości, twierdzą w twierdzy Pruskiej, przeciwko której ów teatr powstał. Teatr Polski w Poznaniu budowano podczas trwających w mieście walk z pruskimi władzami. W tamtym okresie wycofywano ze szkół język polski, aresztowano społeczników i działaczy, księży , przesiedlano nauczycieli do Rzeszy.  I nie tyle chodziło o sztukę, choć przecież przy jej pomocy chciano tutaj mówić do widowni, co o samo sprzeciwienie się dyktaturze Pruskiej, która pojęcie sztuki myliła z  powszechną propagandą własnych wartości.

Teatr Muzyczny

Od 2013 nowy właściciel teatru muzycznego w Poznaniu stawia go w szerokim rozumieniu: rozpoczynając od klasycznej operetki poprzez koncerty, wieczory muzyczno-poetyckie, spektakle edukacyjne, przedstawienia dla dzieci i młodzieży po musicale. Największymi wyzwaniem.  oprócz budowania jakości artystycznej każdego dnia, jest doprowadzenie do rozbudowy lub zmiany lokalizacji Teatru, a także pozyskanie finansowania produkcji musicali drugiej generacji; produkcji, których realizacja w Poznaniu i w Wielkopolsce jest długo oczekiwana.